Petrolimex TraVinh

Thay đổi tên và hình ảnh biển tên CHXD trực thuộc Petrolimex Trà Vinh

Ban biên tập WebsitePetrolimex Trà Vinh
11:46' CH - Thứ sáu, 08/11/2019

Thực hiện chủ trương đồng bộ hóa biển tên trong hệ thống Cửa hàng Xăng dầu (CHXD) thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), theo Quyết định số 246/PLX-QĐ-TGĐ ngày 06/6/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, v/v “Đặt tên Cửa hàng Xăng dầu và hình ảnh biển tên cửa hàng xăng dầu”.

Do đó, kể từ ngày 01/10/2019 Công ty Xăng dầu Trà Vinh (Petrolimex Trà Vinh) đã thực hiện chủ trương trên của Petrolimex. Nay, Petrolimex Trà Vinh trân trọng thông báo đến quý khách hàng và đối tác, về việc thay đổi biển tên của 51 Cửa hàng Xăng dầu trực thuộc Petrolimex Trà Vinh, kể từ ngày 01/10/2019 trên phạm vi tỉnh Trà Vinh.

loading...

Cửa hàng Xăng dầu tên cũ

Cửa hàng Xăng dầu được thay đổi theo tên mới

Danh sách các CHXD thuộc Petrolimex Trà Vinh được đổi tên kể từ ngày 01/10/2019:

TT

Tên CHXD mới

Tên CHXD cũ

Địa chỉ

Số điện thoại

Khu vực Thành phố Trà Vinh

1

Petrolimex - Cửa hàng 01

CHXD Phường 2

Đường Trần Quốc Tuấn, khóm 2, phường 2, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

02943 865025

2

Petrolimex - Cửa hàng 10

CHXD Phường 1

Đường Phạm Ngũ Lão, khóm 4, phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

02943 851245

3

Petrolimex - Cửa hàng 13

CHXD Phường 9

Khóm 7, phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

02943 840786

4

Petrolimex - Cửa hàng 16

CHXD Vĩnh Hưng

Ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

02943 746200

5

Petrolimex - Cửa hàng 19

CHXD Long Đại

Ấp Rạch Bèo, xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

02943 746719

6

Petrolimex - Cửa hàng 25

CHXD Phường 4

Đường Bạch Đằng, ấp Long Bình, phường 4, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

02943 853136

7

Petrolimex - Cửa hàng 35

CHXD Cảng Trà Vinh

Ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

02943 746464

8

Petrolimex - Cửa hàng 50

Ấp Công Thiện Hùng, xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

02943 741678

Khu vực Huyện Càng Long

9

Petrolimex - Cửa hàng 04

CHXD Bình Phú

Ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

02943 888465

10

Petrolimex - Cửa hàng 08

CHXD Càng Long

Khóm 2, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

02943 883136

11

Petrolimex - Cửa hàng 09

CHXD Tân An

Ấp Tân Tiến, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

02943 886421

12

Petrolimex - Cửa hàng 22

CHXD Nhị Long

Ấp Đon, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

02943 781205

13

Petrolimex - Cửa hàng 23

CHXD An Trường

Ấp 7A, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

02943 576256

14

Petrolimex - Cửa hàng 24

CHXD Huyền Hội

Ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

02943 553316

15

Petrolimex - Cửa hàng 32

CHXD Cổ Chiên

Ấp Đức Mỹ A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

02943 889885

16

Petrolimex - Cửa hàng 43

CHXD Trà Ốp

Ấp Trà Ốp, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

02943 886229

17

Petrolimex - Cửa hàng 46

CHXD Phương Thạnh

Ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

02943 880009

18

Petrolimex - Cửa hàng 49

CHXD Đức Mỹ

Ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

02943 578999

Khu vực Huyện Châu Thành

19

Petrolimex - Cửa hàng 17

CHXD Hòa Lợi

Ấp Đa Hòa, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

02943 790123

20

Petrolimex - Cửa hàng 20

CHXD Thuận Lợi

Ấp Quy Nông B, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

02943 790260

21

Petrolimex - Cửa hàng 26

CHXD Mỹ Chánh

Ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

02943 791606

22

Petrolimex - Cửa hàng 28

CHXD Hòa Thuận

Ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

02943 844699

23

Petrolimex - Cửa hàng 30

CHXD Lương Hòa

Ấp Ô Chích B, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

02943 798114

24

Petrolimex - Cửa hàng 31

CHXD Châu Thành

Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

02943 893403

25

Petrolimex - Cửa hàng 36

CHXD Hòa Lạc

Ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

02943 798618

26

Petrolimex - Cửa hàng 47

CHXD Vĩnh Trường

Ấp Vĩnh Trường, Xã Hòa Thuận, Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

02943 844879

27

Petrolimex - Cửa hàng 51

Ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

02943 892899

Khu vực Huyện Cầu Ngang

28

Petrolimex - Cửa hàng 05

CHXD Cầu Ngang

Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

02943 825587

29

Petrolimex - Cửa hàng 27

CHXD Mỹ Long Nam

Ấp 5, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

02943 831422

30

Petrolimex - Cửa hàng 34

CHXD Vinh Kim

Ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

02943 727626

31

Petrolimex - Cửa hàng 38

CHXD Trường Thọ

Ấp Sóc Cụt, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

02943 720333

32

Petrolimex - Cửa hàng 42

CHXD Long Sơn

Ấp Long Hanh, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

02943 525526

33

Petrolimex - Cửa hàng 45

CHXD Thuận Hòa

Ấp Nô Công, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

02943 825353

Khu vực Huyện Duyên Hải

34

Petrolimex - Cửa hàng 06

CHXD Đôn Xuân

Ấp Chợ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

02943 876210

35

Petrolimex - Cửa hàng 07

CHXD Duyên Hải

Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

02943 832483

36

Petrolimex - Cửa hàng 11

CHXD Long Khánh

Ấp 5, Thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

02943 837491

37

Petrolimex - Cửa hàng 12

CHXD Láng Chim

Ấp 30/4, xã Long Toàn, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

02943 836481

38

Petrolimex - Cửa hàng 29

CHXD Long Toàn

Ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

02943 837347

39

Petrolimex - Cửa hàng 33

CHXD Dân Thành

Ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

02943 923111

40

Petrolimex - Cửa hàng 37

CHXD Hiệp Thạnh

Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

02943 831442

41

Petrolimex - Cửa hàng 39

CHXD Trường Long Hòa

Ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

02943 839515

42

Petrolimex - Cửa hàng 44

CHXD Long Thạnh

Khóm Long Thạnh, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

02943 833868

43

Petrolimex - Cửa hàng 48

CHXD Bình An

Ấp Cây Da, xã Đôn Xuân, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

02943 689210

Khu vực Huyện Cầu Kè

44

Petrolimex - Cửa hàng 18

CHXD Cầu Kè

Khóm 8, Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

02943 813158

45

Petrolimex - Cửa hàng 21

CHXD Thông Hòa

Ấp Ô Chích, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

02943 953376

Khu vực Huyện Tiểu Cần

46

Petrolimex - Cửa hàng 03

CHXD Hiếu Tử

Ấp Ô Đùng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

02943 619071

47

Petrolimex - Cửa hàng 14

CHXD Tiểu Cần

Ấp Đại Mong, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

02943 612346

48

Petrolimex - Cửa hàng 41

CHXD Cầu Quan

Khóm 4, Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

02943 616997

Khu vực Huyện Trà Cú

49

Petrolimex - Cửa hàng 02

CHXD Trà Cú

Khóm 4, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

02943 874060

50

Petrolimex - Cửa hàng 15

CHXD Phước Hưng

Ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

02943 877730

51

Petrolimex - Cửa hàng 40

CHXD Lưu Nghiệp Anh

Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

02943 871779

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn