Petrolimex TraVinh

Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 & Hội nghị người lao động năm 2021

Ban biên tập WebsitePetrolimex Trà Vinh
02:21' CH - Thứ bảy, 30/01/2021

Trà Vinh ngày 29.01.2021, Công ty Xăng dầu Trà Vinh ( Petrolimex Trà Vinh/Công ty) long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021 tại Văn phòng Petrolimex Trà Vinh.

Tham gia Hội nghị gồm có: Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Trà Vinh – ông Lê Chí Nguyện; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn ông Lưu Tiến Duẩn cùng các 60 đại biểu được bầu đại diện cho CB.CNV người lao động Petrolimex Trà Vinh về tham dự.

Tại Hội nghị, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Trà Vinh ông Lê Chí Nguyện báo cáo tổng kết tình hình công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp cho năm 2021.

Ông Lê Chí Nguyện - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Trà Vinh báo cáo và chỉ đạo Hội nghị

Năm 2020, tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Một số lĩnh vực kinh doanh phải tạm ngưng, chậm tiến độ… làm giảm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong tỉnh.

Trước tình hình trên, bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn), Ban giám đốc Petrolimex Trà Vinh đã chỉ đạo phòng kinh doanh tập trung các giải pháp đẩy mạnh bán lẻ, đảm bảo nguồn xăng dầu cho các Cửa hàng, đáp ứng kịp nhu cầu của thị trường, đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh… Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo, đảng viên và NLĐ Petrolimex Trà Vinh, kết quả kinh doanh năm 2020 đạt và vượt yêu cầu kế hoạch Tập đoàn giao theo kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

- Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2020:

+ Bán lẻ đạt 108% kế hoạch; đạt 108% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Bán buôn đạt 245% kế hoạch; đạt 212% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Bán qua thương nhân nhượng quyền đạt 95% kế hoạch; đạt 89% so cùng kỳ năm 2019.

+ Dầu mở nhờn: đạt 114% kế hoạch.

+ Gas Petrolimex: đạt 119% kế hoạch.

- Lợi nhuận: vượt kế hoạch Tập đoàn giao.

- Nộp ngân sách: đạt 105% kế hoạch.

Với kết quả đạt được trong năm 2020, Petrolimex Trà Vinh đưa ra kế hoạch và các giải pháp thực hiện trong năm 2021 dựa trên cơ sở định hướng xây dựng kế hoạch của Tâp đoàn, Petrolimex Trà Vinh xây dựng kế hoạch phấn đấu năm 2021:

- Bán buôn trực tiếp, bán qua Thương nhân nhượng quyền đạt sản lượng kế hoạch Tập đoàn giao.

- Bán lẻ tăng tối thiểu 3,5% so với thực hiện năm 2020;

- Dầu mỡ nhờn : tăng tối thiểu 5% so với thực hiện năm 2020;

- Gas : tăng tối thiểu 8% so với thực hiện năm 2020;

- Bảo hiểm : tăng tối thiểu 8% so với thực hiện năm 2020;

- Lợi nhuận phấn đấu đạt/vượt kế hoạch;

- Nộp ngân sách đạt kế hoạch.

Các giải pháp thực hiện như sau: Bám sát 05 nhiệm vụ trọng tâm và 06 nhóm giải pháp giữ vững vị thế chủ lực, tiên phong của Tập đoàn đã đề ra trong năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty cùng các đơn vị, phòng/ban nghiệp vụ nêu cao tinh thần quyết tâm, bắt tay vào hoạt động SXKD ngay từ đầu năm trong tâm thế chủ động, sáng tạo, xem đây là định hướng xuyên suốt, nhất quán, từ đó cụ thể hóa và tổ chức thực hiện bằng các giải pháp năng động, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị; trong đó đặc biệt quan tâm công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về PCCN, BVMT, công tác phát triển nhận diện và bảo vệ thương Petrolimex, chủ động trong công tác phòng/chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tình hình hiện nay, để tạo môi trường kinh doanh thông suốt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

- Về công tác xây dựng Đảng: năm 2020, Chi ủy Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và thực hiện thành công nghị quyết trong năm, với kết quả chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Phát huy những thành tích đã đạt được, Chi ủy đề ra 09 mục tiêu, nhiệm vụ để phấn đấu trong năm 2021. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trên, Chi ủy đã đề ra các giải pháp trọng tâm như: (1) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh: Tiếp tục triển khai, thực hiện, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến thị trường xăng dầu để có chính sách kinh doanh phù hợp, đảm bảo nguồn hàng. Tiếp tục thực hiện tốt nội dung Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ “Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc “. Tiếp tục tổ chức thực hiện mô hình Dân vận khéo với nội dung “ Trách nhiệm- Nhiệt huyết- Lạc quan- Tin cậy”; (2) Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng: Thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty để có lập trường tư tưởng vững vàng;(3) Lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII):Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 04- NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “ về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ”;(4) Lãnh đạo xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh;(5) Công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ: thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; trong sinh hoạt đảm bảo ba tính chất: lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu.

Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Petrolimex Trà Vinh báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm năm 2021.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Với kết quả đã đạt được trong năm 2020. Tại hội nghị này, Petrolimex Trà Vinh đã biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua.

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp. Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV-NLĐ đồng thuận, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Trước thềm năm mới, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc cùng Chủ tịch Công đoàn Petrolimex Trà Vinh đã đến chúc xuân và trao quà Tết cho CBCNV-NLĐ Công ty.

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn